RHINGDÖCHTER

Kölsche Leeder un Leeder op kölsch

SCHLOSS OP SAND                   Winehouse / Schiffer

Für dich han ich jebrannt
E Schloss jebaut op Sand
Helt mieh Jlöck fass en der Hand
Em Schloss jebaut op Sand                            

Wie kunnt ich dat jar nit sinn
Dat ich et für dich nit ben
Kein Düür es en der Wand
Dat Schloss wor jebaut op Sand                                

Jespillt han ich su jään
Em Schloß zwesche all dä Stään
Un wor doch vill zo fään
Vum Schloß zwesche all dä Stään

Ich hatt jejläuv, jehoff
Hatt Pech jehatt su of
Un stonn met leere Häng
Em Schloß zwesche all dä Stään

Kei Blatt aan de Bäum
Em Schloss sin esu kaal die Räum
Un schwer sin naats die Dräum
Em Schloss en dä kaale Räum

Un för jede Schlaach
Vun boven usjelaach
Kein Düür es en dr Wand
Dat Schloss wor jebaut op Sand