RHINGDÖCHTER

Kölsche Leeder un Leeder op kölsch

DUMMER JET                Riatt / Schlimbach

Minsche verzälle üvver de Minsche
Ich hür‘ se flüst’re, du jläuvs et nit
Mir wör´n e Päärche, su wie em Märche
Ich hür nit hin, ävver se sare immer
Mir laache e bessje ze laut
Mir sin uns e bessje zo noh
Mir luure e bessje ze lang
Vielleich sin andere mieh als mir selvs, Leevje

Dummer jet dat se ze schwade han
E klei Jeheimnis darf jeder han
Dummer jet dat se ze schwade han
Wie hürt sich dat für dich aan

Mir es dä Ovend nur opjefalle
Du wors nervös un däts övverhaup nix kalle
Hoffentlich hätt et, hoot ich se sare
Dä Mumm dat Jeckespill noch einmol ze ware
Ich denke ahn dich jeden Daach
Ich dräume vun dir jede Naach
Un ich hoff, dat et dir och esu jeiht
Jetz wo et klor es, sach dat et wohr es, Leevje

Dummer jet dat se ze schwade han
E klei Jeheimnis darf jeder han
Dummer jet dat se ze schwade han
Wie hürt sich dat für dich aan