RHINGDÖCHTER

Kölsche Leeder un Leeder op kölsch

 

 

SCHLIMBACHs ELKE

Chornachtijall
u. a. bei Trio Rio, Gerd Köster,
Trude Herr, Thommy Engel

Leedtexte jeschrevve un jespellt
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
ROBIN HOOD

Em Ensemble jewäse
Bockmayers KAISERHOF
WEIBER-WEIBER

Zick 2010 singk un spillt et
KÖLSCHE WEIHNACHT em Eltzhof

 

 

 

SCHIFFERs RUTH

Schauspielerin
Op Kabarett ömjeschullt
em KOMMÖDCHE

Jeschrivve un jespillt
SCHIFFER / BECKMANN 6 Projramme
SCHIFFER SOLO 3 Projramme

Et lies LESEZEICHEN em Backes
määt
Regie beim Volxkabarett DIETUTNIX

Stöckche un Verzäll schriev et för
KINDERTHEATER P&S
STUNKSITZUNG