RHINGDÖCHTER

Kölsche Leeder un Leeder op kölsch

DO HÄS NE FRÜND                   King / Schiffer

Bes de möd un fädich
Un du brööts en wärme Hand
Weil jar nix, jar nix es en dr Reih
Schleeß ding Aure un denk an mich
Un schon ben ich bei dir
Un breng dir e Leech noch en de deevste Naach

Leevje, roof mich nur an
Un du weiß, su schnell wie ich kann
Kumm ich jelaufe, för koot oder lang
Winterzick, Sommer, ejal
Rof mich an op jede Fall
Un ich blieve bei dir
Do häs ne Fründ

Wenn dat Blau do bovve
Dunkel weed un Wolke voll
Un ene Wind määt blind, es esu isekalt
Hal der Kopp zesamme
Un roof minge Nome laut, laut, laut
Schon ben ich do un kloppe aan ding Dür

Leevje, roof mich nur an
Un du weiß, su schnell wie ich kann
Kumm ich jelaufe, för koot oder lang
Winterzick, Sommer, ejal
Rof mich an op jede Fall
Un ich blieve bei dir

Es dat nit joot mer weiß, mer hätt ene Fründ
Wenn Minsche sin su kalt
Se rose, se dunn dich verloosse
Se nemmen dich janz usenander
Kum Leevje, bliev beienander

Leevje, roof mich nur an
Un du weiß, su schnell wie ich kann
Kumm ich jelaufe, för koot oder lang
Winterzick, Sommer, ejal
Rof mich an op jede Fall
Un ich blieve bei dir
Do häs ne Fründ