RHINGDÖCHTER

Kölsche Leeder un Leeder op kölsch

DE MAMM                  Hocker / Schiffer / Schlimbach

Mach doch noch ens dinge Ääpelschloot
Rievkooche satt, die sin och immer joot
Dinge stramme Max es de Bes´ vun dr Welt
Un dä Schweinebrode, Rinderbrode, sure Brode.
Wieße Kappes, ruude Kappes, sure Kappes, Wirsing
Die sin och all et bes vun dr Welt
Mama, han ich jetz alles bestellt?

Jede Mondachmorje fährt hä an de Wupper
Em Kofferraum vum Porsche jestivvelt minge Tupper
Sing Himde un sing Boxershorts hätt hä och dobei
Jebüjelt un Lenor jespölt hange se en der Reih
Sing Hipp es avjehaue, met dä Kant vun nevvenaan
Die kannten sich noch jar nit lang, do wor die Kant ald dran
Dä Jung hätt Pech met Wiever, ich weiß nit, wat hä mäht
Hä es doch su ene Leeve un arbeid wie e Pääd

Wat bruch su ene Jung dann en eije Frau
Hä hätt doch immer mich
Die Wiever hückzedaach maache nix för lau
Se sin nur fuul un dreckelich

Isch ben de Mamm!
Isch han immer hamham
Bei mir jitt et immer fresch jewäsche Söck
Schinke nur am Stöck
Prumme selvsjeplöck
Un ze Taat jemaat
Ich ben de Mamm
Isch dunn wat ich kann
Wenn dä Jung jet well, dä düre Sunnebrell
Mir es nix ze vill
Do stonn ich stramm
Isch ben de Mamm

Jede Mettwochmorge fahr ich aan de Wupper
Ich fäje ald ens durch de Buud und spöle minge Tupper
De Bedde frisch betrocke, de Finstere jeputz
De Poss ens överflore, obwohl ich datt nit muss
Dann dunn ich noch jet rüme, e Deckche op dr Desch
E Blömche bei et Telefon, dat mät et jemütlich
Ich saare nix, ich meine nur, et jeht mich och nix aan
Ävver wenn hä nit sing Mama hätt, wör et Männilein ärm dran

Wat bruch su ene Jung dann en eije Frau
Hä hätt doch immer mich
Die Wiever hückzedaach maache nix för lau
Se sin nur fuul un dreckelich

Isch ben de Mamm!
Isch han immer hamham
Bei mir jitt et immer fresch jewäsche Söck
Schinke nur am Stöck
Prumme selvsjeplöck
Un ze Taat jemaat
Ich ben de Mamm
Isch dunn wat ich kann
Wenn dä Jung jet well, dä düre Sunnebrell
Mir es nix ze vill
Do stonn ich stramm
Isch ben de Mamm